Cvičení v přírodě...

Před podzimními prázdninami (24. 10.)jsme po cvičné evakuaci opustili školu a vyrazili směrem do přírody - prošli jsme Poohří, zacvičili jsme si v listí, protáhli se na herních prvcích a celí promrzlí jsme se vrátili do školy...