Karlovy Vary

Ve čtvrtek 28. listopadu jsme navštívili naše krajské město Karlovy Vary. Po příjezdu jsme se vydali na hvězdárnu. Protože byl všude led, bylo to obtížné se na kopec k hvězdárně dostat. Potom jsme vyjeli lanovkou na rozhlednu Diana. Vylezli jsme na rozhlednu po dlouhých schodech, odtamtud byl krásný výhled. Jako poslední nám paní učitelka ukázala vřídlo, tam jsme si koupili oplatku. Pramen byl teplý: 72 stupňů Celsia a mohli jsme se z něj napít. Po celém výletě jsme měli hlad, tak jsme se šli naobědvat do McDonald´s. Exkurze se mi moc líbila.    (Adéla Škardová napsala jako slohové cvičení)