Končí nám školní rok a tak můžeme shrnout veškeré aktivity, které se nám v komunikačním kroužku ve „Zvonici“ podařily. Toto pololetí jsme zvládli nastudovat pohádku o „Malíčkovi“, kterou jsme předvedli na Dětském dni.   

    Děti si pro toto představení zhotovily všechny kulisy a oblečení. Věřím, že kdo pohádku viděl, tak se mu líbila. 

    Září je obdobím, kdy se děti musí „nastartovat” na učení, školu a určité povinnosti. Děti tráví ve škole mnoho času, ale ještě jim pořád zbývá dostatek prostoru pro své vlastní aktivity. Zužitkovat nějakým rozumným způsobem svůj volný čas je důležité, protože dochází k rozvíjení schopností, dovedností i znalostí. A ty se jim budou hodit např. i při pozdějším výběru školy a povolání – otevírají jim tak nový rozhled a možnosti. Také je vhodné dětem zorganizovat volný čas tak, aby co nejméně pocítily nudu či zaneprázdněnost rodičů.

Proč jsou zájmové kroužky důležité (pro děti i rodiče)

  • Děti se setkávají se svými vrstevníky a s dětmi, které mají podobné zájmy jako ony.

  • Naučí se hospodařit s časem, využívat svůj volný čas a uvědomovat si své povinnosti.

  • Děti rozvíjejí svůj talent, zručnost, fantazii, znalosti a dovednosti.

  • Zájmové kroužky učí děti zdravé soutěživosti a uvědomění si svých vlastních hodnot.

  • Posiluje se sounáležitost s ostatními dětmi a děti se učí zdravému prosazování.

  • Děti si zvyšují sebevědomí tím, jak se zlepšují v tom, co je baví.

  • Každý rodič ocení to, že děti mají náplň ve zbytku volného dne a rozvíjejí se podle svých zájmů.

     Pevně věřím, že se všichni opět v září sejdeme. Přeji hezké prázdniny plné sluníčka a bez mráčků nejen na obloze.

     Bc. Alena Holá