Úsek

Říční km

Obtížnost

horní

Čeňkova pila - kamenný most

112.9 - 110.3

WW III-

most - Radešov

110.3 - 106.6

WW II

střední

Radešov - Sušice

106.6 - 89.5

WW I

dolní

Sušice - Horažďovice

89.5 - 72.6

ZWC

Horažďovice - Vojníkov

72.6 - 19.3

ZWB

Vojníkov- ústí do Vltavy

19.3 - 0.0

ZWA

Úsek

kdy

Vodočet

horní

na jaře nebo po deštích

Sušice: 50 cm

střední

na jaře nebo po deštích

Sušice: 45 cm

dolní

většinou celoročně

Sušice: 30 cm

celoročně

Katovice: 45 cm

Úsek

šířka, typ koryta

okolí

typ lodě

doporučeno pro

rychlost plavby

horní

7 - 8 m

údolí, lesy

raft, kajak

zkušené

7 km/h

střední

8 m

údolí se otevírá a mění na louky

raft, kajak, otevřené

znalé

6 - 7 km/h

dolní

10 - 30 m

louky, ke konci údolí a lesy

otevřené

začátečníky

4 - 5 km/h