Vánoční kapr 2007

Vánoční kapr je každoroční předvánoční akce pro děti. Jejím cílem je smysluplné využití času nejen našich dětí.
Jde nám o příjemné předvánoční setkání dětí a rodičů, o pohodu a také o prezentaci nás, potápěčů a našich spolupracovníků,
například Červeného kříže v Kutná Hora. Již devítiletá tradice nám vytvořila okruh příznivců, kteří se k nám vrací a rádi si vyzkouší potápěcí techniku,
zařádí si na raftu nebo se zúčastní plaveckých závodů.
Stabilní základna našich fanoušků a s nimi přicházejících kamarádů nám dává za pravdu, že naše akce nejsou zbytečné, ale že děti se naučí něco nového.
Pro nás je důležité i to, že si děti zvyšují povědomí o první pomoci, vždyť to může být klíčové pro každého z nás.

Nejde jen o vrcholové výkony, ale i příjemné zážitky z bazénu, nenásilné seznamování se s vodou.

Plavecké závody jsou celkem atraktivní, ale i umělé dýchání se potkalo se zájmem dětí...

Soutěže v malém bazénku nevyžadují žádné speciální dovednosti, jde prostě o hraní ve vodě.

Potápěcí technika je každoročně atraktivní i pro rodiče.

S dětmi si často hrají i rodiče.

Některé děti jsou opravdu akční.

První pomoc v reálu, ještě že máme licencované zdravotníky.

Záchrana tonoucího, dýchání z úst do úst...

Je až neuvěřitelné, co se dá vymyslet s raftem v bazénu...

Někteří záškodníci zkušenějším tropí naschvály, například jim zavírají vzduch...

Vyhodnocení k soutěžím neodmyslitelně patří...

A nastává vrcholný okamžik, kapři letí do vody... (nejprve k mrňousům)

A pak do velkého bazénu...

Vítězové si kapry odnesli domů...