Nízkoprahové Zařízení pro Děti a Mládež

 

Nízkoprahový klub, neboli nízkoprahové zařízení pro děti a mláddež je chráněným místem, kde mohou mladí lidé najít nejen podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu a prostor pro vlastní aktivity. Pro pobyt v klubu není potřeba registrace nebo zaplacená vstupenka. Stačí jen přijít a strávit čas ve společnosti vrstevníků. Navíc je tady i šance poradit se s odborníky o problémech, které mladé lidi tíží.

 

Streetwork

 

Streetwork je sociální služba, v rámci které se streetworkeři kontaktují jednotlivce nebo skupiny v jejich přirozeném prostředí.

Mnoho dospívajících zažívá obtížné životní příběhy a situace, které nechtějí nebo nedokáží řešit. Streetvorkeři se snaží těmto mladým lidem zprostředkovat pomoc přímo na místech, kde tráví většinu času – v ulicích, parcích, klubech, hernách, na zastávkách a nádražích.

 

Cílem streetworku a nízkoprahových klubů je minimalizovat možná rizika související se způsobem života mladých lidí, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit jejich problémy.

 

NZDM i Streetwork poskytují sociální služby a jsou jako takové zahrnuty v síti institucí poskytující sociální služby.