Klub ZVONICE je prostorem, kde je mnoho možností se bavit a využívat jeho služby. Podmínkou je dodržování pravidel. Jestliže se Ti pravidla nelíbí, můžeš ve spolupráci s pracovníky klubu jednat o jejich změně, nebo do klubu nechodit.

 

Pravidla chování v klubu ZVONICE

 

1.     Respektujeme všechny dospělé a posloucháme jejich pokyny

2.     Nesoudíme lidi podle barvy pleti, vyznání nebo názorů, všichni jsme si rovni…

3.     V prostorách Zvonice a v jejím bezprostředním okolí nekouříme, nepijeme alkohol, nebereme drogy, ani o nich mezi sebou nemluvíme.

4.     Do Zvonice nechodíme pod vlivem alkoholu nebo drog…

5.     Nemluvíme sprostě a nepereme se

6.     Nekrademe, nelžeme

7.     Nenosíme do klubu alkohol, drogy a žádné zbraně.

8.     Bez dovolení si nebereme pomůcky, neodnášíme je z klubu.

9.     Neničíme pomůcky a vybavení Zvonice

10. Každý si po sobě uklidí.

11. Počítač pouštíme pouze se svolením dospělého nebo pověřené osoby.

12. Dodržujeme pravidla práce s počítačem

 

DALŠÍ PRAVIDLA:

 

1.     ZVONICE je otevřený klub i pro tvoje akce – můžeš zde zrealizovat vlastní akci, klidně Ti pomůžeme.

2.     Když máš nějaký „průšvih“, problém, pracovníci klubu jsou tu od toho, aby Ti pomohli. Anonymita je zaručená.

3.     Pokud jsi viditelně „pod vlivem“ alkoholových či nealkoholových drog, nesmíš pobývat v klubu. Můžeš pracovníka požádat o pomoc. – tzv. krizová intervence – výtah z depky.

4.     Domlouvání obchodů s alkoholovými a nealkoholovými drogami a jejich nabízení v prostorech klubu je zakázáno!

5.     Zvonice je určena zejména pro lidičky ve věku od 6 do 20 let.

6.     Navštívit klubu může kdokoli, v případě, že dodržuje pravidla.

7.     Pokud si cokoli půjčíš, osobně za to odpovídáš. V případě, že se s půjčeným předmětem něco stane, zaplatíš vzniklou škodu.

8.     Veškeré sexuální aktivity a hry jsou v  klubu zakázány.

 

Klient je při prvokontaktu seznámen s pravidly, svůj souhlas s jejich dodržováním potvrdí podpisem. Pravidla i jejich podepsaná verze jsou volně přístupná v klubu na nástěnce v přízemí i 1.patře.

 

Při porušení těchto pravidel Ti hrozí tyto SANKCE (sankce můžou být uděleny i kolektivně partě nebo skupině, která porušuje pravidla):

-         zákaz využití vybavení klubu (fotbálek, PC, šipky…)

-         zákaz vstupu do klubu od jednoho dne až do jednoho měsíce podle závažnosti přestupku

-         totální zákaz vstupu do klubu

-         přiměřené odpracování způsobených problémů, v případě že s tím klient souhlasí (úklid apod.)

-         zaplacení vzniklé škody

-         předání příslušné trestněprávní instituci (při výrazném poškození majetku, krádeži, při trestných činech způsobených v klubu).