Sexuální zneužívání…

 

 

Každý potřebuje lásku a pozornost. Děti i dospělí.

Pokud jsi dítě, potřebuješ se mazlit s maminkou a tatínkem. V jejich náručí je Ti dobře a tak to má být. Může se ale stát, že se k Tobě někdo z dospělých bude chovat tak, že Ti to nebude příjemné a bude Tě nutit dělat věci, které nechceš.

Co bys měl/a v takovém případě udělat?

Je důležité, aby Ti dospělý přestal ubližovat. Svěř se! Linka bezpečí je tu pro Tebe nepřetržitě ve dne i v noci. Telefonovat můžeš zdarma na číslo 800 155555.

Co je sexuální zneužívání?
Dospělý, může to být někdo z rodiny nebo známý, Tě bude chtít objímat, líbat a dotýkat se Tě způsobem, který tě uvádí do rozpaků. Cítíš, že je to jiné než pusa od maminky na dobrou noc.  Stydíš se, že Ti sahá na místa, o kterých víš, že by tam sahat neměl. Dospělý ví, že by se Tě neměl tímto způsobem dotýkat. Proto se snaží, aby vás nikdo v této situaci neviděl. Říká, že Tě má rád, že je to normální, že o tom nikomu nesmíš říct, že je to vaše tajemství. Možná Ti kupuje dárky, nebo Tě naopak straší. Pokud s Tebou dospělý dělá věci, které v Tobě vyvolávají strach nebo stud, řekni to mamince nebo dospělým, kterým důvěřuješ!

Pokud se Tě pokusí zneužít někdo cizí, nenech si to líbit a udělej rozruch tak velký, jak jen dokážeš. Křič, kousej, kopej a snaž se co nejrychleji utéct do bezpečí.

K sexuálnímu zneužití dojde tehdy, když Tě dospělý nutí k sexuálním aktivitám. Může to být kdokoliv z Tvého nejbližšího okolí, člověk, kterého jsi měl/a rád/a a důvěřoval/a jsi mu, ale i člověk cizí. Cítíš se nepříjemně, když Tě líbá, mazlí se s Tebou, svléká Tě a dotýká se Tvých nejintimnějších částí těla, jako jsou prsa, hýždě a genitálie. Může se také stát, že tě bude nutit k pohlavnímu styku nebo ke styku do úst či do konečníku.
Zneužití je i to, když Ti dospělý ukazuje svoje genitálie, onanuje před Tebou, nutí Tě dívat se na pornografické filmy, časopisy nebo fotografie.
Zneužívání je i to, když ti dospělý nabídne peníze za to, že budeš k dispozici jinému dospělému pro jeho sexuální potěšení, nebo když Ti slibuje peníze za to, že se necháš fotografovat nahý nebo nahá.

Vím, co v té chvíli cítíš
Strach, stud, bolest. Chceš zapomenout, ale večer nemůžeš usnout, bojíš se, že nejsi schopný/á se ubránit. Chceš to někomu říct, ale bojíš se, že Ti nikdo neuvěří. Myslíš si, že je to Tvoje vina. Máš v sobě zmatek. Cítíš napětí, které tě zneklidňuje a vyvolává v Tobě směsici pocitů. Trápí Tě pocity zkaženosti, viny a špíny. Cítíš se bezmocný/á, máš vztek a přestal/a jsi věřit dospělým...

Měl/a bys vědět, že pokud Ti někdo ublíží:

Máš právo na ochranu, bezpečí a pochopení! Svěř se dospělému, kterému důvěřuješ. Může to být například maminka učitel, nebo dobrý známý. Pokud nedostaneš odvahu, zavolej na Linku bezpečí. Nezůstávej se svými nepříjemnými pocity sám/sama!

Kdo na tebe smí sahat:
Maminka, tatínek a pan doktor jsou lidé, kteří se o Tebe a Tvé tělo ebe starají. Pokud by ses  cítil/a nejistý/á i s nimi, řekni to.

Kam Ti dospělý nesmí sahat?
Podívej se na obrázek!

Pokud některým věcem, které se týkají sexuálního zneužití, nerozumíš, ptej se dospělých, kterým věříš.


Buď opatrný/á a pamatuj si:

 

Kam se můžeš obrátit pro pomoc:
Policie ČR   158
Linka bezpečí    800 155 555
Tísňové volání z mobilního telefonu    112