Statistika návštěvnosti NZDM Klub Zvonice v roce 2008
Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen listopad Prosinec Celkem
Otevřeno dní 19 20 9 16 19 19 11 6 11 0 0 0 130
Celkem dětí 222 313 156 182 211 235 104 79 204 0 0 0 1706
Z toho chlapců 120 162 83 88 110 132 64 39 106 0 0 0 904
Z toho dívek 102 151 73 94 101 103 40 40 98 0 0 0 802
Do 12-ti let 0 118 64 80 65 104 38 29 101 0 0 0 599
Od 12-ti let 0 195 92 103 145 131 66 50 103 0 0 0 885
Ædětí za den 11,7 15,7 17,3 11,4 11,1 12,4 9,5 13,2 18,5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 13,1
Dnů s lektory                         0
S lektory dětí                         0
Z toho do 12-ti let                         0
Z toho od 12-ti let                         0
Rodiče, hosté 0 4 5 2 0 0             11
Statistika služeb NZDM Klub Zvonice v roce 2008
Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen listopad Prosinec Celkem
Prvokontakty 3 4 3 3 3 6 1 0 11 0 0 0 34
Smlouvy   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In. Plány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poradenství 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Doučování 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Doprovod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                          0
                          0
Statistika využití internetu
Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen listopad Prosinec Celkem
Celkem hodin 36 31 24,5 27 23,5 9,5 0 0 0 0 0 0 151,5
Klientů 17 16 15 11 12 6 0 0 0 0 0 0 77